Naše znalosti - Váš benefit

Dvadsať rokov tradície, mladý, dynamický, ale aj skúsený a profesijne kvalifikovaný kolektív pedagógov sú zárukou kvality, úspešných študijných a umeleckých výsledkov.

Na našom konzervatóriu na Exnárovej ulici č.8 v Košiciach Vám ponúkame šesťročné štúdium v odboroch:

Spev

Študijný odbor: 8228 Q

Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základných a stredných škôl

Dĺžka štúdia: 6 rokov denného štúdia.

Tanec

Študijný odbor: 8227 Q

Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základných  škôl.

Dĺžka štúdia: 6 rokov denného štúdia

Hudba

Študijný odbor: 8229 Q

Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základných a stredných škôl

Dĺžka štúdia: 6 rokov denného štúdia